Indicaties waarbij acupunctuur  kan helpen.

Het bewustzijn (Shen) is bepalend voor de gezondheid van het lichaam. Het is dan ook niet zo gek dat aanhoudende, terugkerende of hevige emoties leiden tot gezondheidsproblemen. Angst, verdriet, schuldgevoelens, haat, wrok etc. veroorzaken een gevoel van afscheuren, vereenzamen, verkrampen, verstijven. Dit is tegengesteld aan het natuurlijke, levenwekkende, uitstralende en verbindende effect van het gevoel van liefde wat de basis is van leven en gezondheid.

Belangrijke oude Chinese geneeskundige teksten bevestigen duidelijk: “de emoties zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte”.

De gebruikelijke term voor “ziekte” in het chinees is Bing. Precies vertaald betekent Bing echter “aandoening van het Hart”, wat ontegensprekelijk wil zeggen dat het lichaam ziek wordt door mentale, emotionele of spirituele oorzaken. Naargelang hun aard zullen excessieve of langdurige emoties herkenbare ziektebeelden veroorzaken, eerst door de Qi circulatie in bepaalde meridianen te hinderen, maar vrij snel dringen deze subtiele ziekmakende energieën door tot het interne om de orgaanfuncties te verstoren.

De oorspronkelijke acupunctuur had veel meer aandacht voor de gevoelsmatige en spirituele achtergronden van gezondheid en ziekte, maar de wetenschappelijke ambitie van de moderne Chinese geneeskunde heeft geleid tot het "uitzuiveren" van deze aspecten uit de huidige acupunctuur.

Mijn ervaring is dat de acupunctuur een precies en doeltreffend middel is om emoties te ventileren en zo de vrije circulatie van Qi, dus levensvreugde en gezondheid te herstellen.Spoken

Door een opstapeling van emoties of hevige emotionele toestanden ontstaan "spoken" .


 • Gui (spreek uit:“gkwei”) zijn dwangmatige gedragspatronen die ontstaan zijn uit niet verwerkte emoties of traumatische ervaringen. Dit komt ongeveer overeen met het moderne medische begrip Post-traumatische stress syndroom (PTSS). Praktisch iedereen loopt met kleine of grotere spoken rond: een ieder heeft weleens wat meegemaakt dat een diepe indruk liet, wat ervoor zorgt dat er sindsdien een gelijkwaardige situatie meer stressreacties oplevert dan bij een ander persoon. Het is heel vaak de oorzaak van het ontsporen van een of andere lichamelijke of psychische functie. 
 • Een Gui hoeft geen spectaculaire verstoring te geven. Het kan aan de oorzaak liggen van vrij banale psychische klachten zoals hoogtevrees, faalangst en stress gevoeligheid, slaapproblemen, of banale lichamelijke klachten zoals nekpijn, allergie, verteringsproblemen, menstruatiestoornissen etc. Maar het kan ook leiden tot ernstigere disfuncties zoals zware hoofdpijn (migraine), depressie, immuniteitsverstoringen, fibromyalgie


Enkele voorbeelden:

Ik sta als klein jongetje onschuldig te plassen tegen de muur van de buurman. Die schiet in een driftige bui vreselijk uit tegen mijn ongemanierdheid, waardoor ik geschokt en verschrikt mijn onafgewerkte bedoening weg prop en met een natte broek naar huis hol. Sindsdien kan ik moeilijk plassen als ik denk dat er iemand in de buurt is. Genoeg om later misschien vroegtijdig prostaatproblemen te ontwikkelen.

Als jonge man trakteer ik mijn liefje waar ik zielsveel van houd met een etentje. Terwijl ik me nietsvermoedend tegoed doe aan lekkere zeevruchten laat ze me plots weten dat het over is tussen ons. Ze is onverbiddelijk verliefd geworden op een goede vriend van me! De schaaldiertjes vallen me even slecht als het nieuws en ik hou er niet alleen voor die nacht maagklachten aan over, maar meteen ook een blijvende intolerantie voor zeevruchten.

Stel je voor dat dit zich zou hebben voorgedaan bij een wandeling langs een pas gemaaid veld, dan had ik er misschien hooikoorts aan overgehouden. Tijdens een overtocht naar Engeland ? dan werd ik misschien gevoelig voor zeeziekte.
 

Hoe ontstaan Spoken:

 • Zelfbescherming

Dit reflexmechanisme kan in bedreigende situaties een noodzakelijke zelfbescherming zijn: het vechten voor je leven, het wegspringen voor een toesnellende auto, maar ook het wissen, vergeten van ondraaglijke gebeurtenissen (wat bijvoorbeeld voorkomt bij kindermishandeling of incest).

 • Onderbewuste

De pijnlijke ervaring (fysieke en/of emotionele pijn) wordt in de oorspronkelijke noodsituatie weinig of niet ‘verwerkt’, noch geklasseerd in het bewuste geheugen, maar blijft als een momentopname geprint in het onderbewuste.

 • Overreactie 

Een nieuwe stresssituatie (door het onderbewuste ervaren als ‘analoog’ aan de oorspronkelijke) kan dit cliché weer activeren en dezelfde reflexmatige reactie uitlokken. Dit reactiepatroon, dat toen misschien noodzakelijk en gepast was, is het nu meestal niet meer, het is een overreactie.

 • Spook

Indien het cliché zo sterk wordt dat het quasi permanent ingeschakeld is, dan wordt het een Gui, een Spook, die continu klaar staat om bepaalde dwangmatige gedragingen of psychosomatische klachten op te dringen.

 • Limbisch systeem

Het gaat dus om een automatisch, ongecontroleerd verdediging reflex, opgeslagen in het onderbewuste, het kan vergeleken worden met het limbisch systeem van de hersenen, waar onverwerkte emoties zich opstapelen en stress veroorzaken in het centraal zenuwstelsel of het hormonaal systeem.

 • Ongemerkt 

Een ‘spook’ kan ook stilaan, heel ongemerkt ontstaan. Gebrek aan ouderlijke affectieve warmte of affectieve chantage van ouders, dwingende culturele of religieuze overtuigingen bijvoorbeeld, kunnen – soms op verraderlijke wijze – het natuurlijke bewustzijn (Shen) slopen en ombuigen tot verstoorde diepe overtuigingen, welke ontstaan geven aan afwijkende karaktertrekken zoals depressiviteit, minderwaardigheidsgevoel, jaloersheid, afgunst, achterdocht, faalangst, agressiviteit etc. die de diepere oorzaak van ziekte kunnen zijn.

 • Stoornissen

Een ‘spook’ kan aan de oorsprong liggen van zeer diverse stoornissen, vrij banale psychische of lichamelijke klachten zoals hoogtevrees, faalangst, slaapstoornissen, depressie of zoals hoofdpijn, allergie, verteringsproblemen, menstruatiestoornissen etc. gaande tot ernstigere disfuncties: zware migraine, astma, immuniteit verstoringen en op termijn, degeneratieve ziektes.

De Zeven Draken 

 • Wat ik het liefst toepas bij een vermoeden dat er een of ander onverwerkt emotioneel trauma de toestand van de patiënt beïnvloedt, is de acupunctuurtechniek van de Zeven Draken.

Het gaat om een oud acupunctuur recept om spoken te verjagen, die bestaat uit eerst zeven punten aan de voorzijde van het lichaam, de zeven interne draken, gevolgd door zeven punten op de achterzijde van het lichaam, de zeven externe draken. Ze worden in een bepaalde volgorde geprikt, matig gestimuleerd en een twintigtal minuten ter plaatse gehouden.

 • Doorgaans is de reactie van bewustwording eerder rustig en niet echt overweldigend. Soms is de enige reactie trouwens gewoon een gevoel van diepe ontspanning. Het wordt aangevoeld als iets natuurlijks.

Hoewel de Zeven Draken in veel gevallen zeer effectief zijn, werken ze niet op alle spoken. Er bestaan ook overgeërfde spoken waarvoor een andere aanpak nodig is.

 Overgeërfde spoken

 • De moderne wetenschap (Epigenetica) bewijst dat emotionele trauma’s zoals kindermishandeling of –misbruik, sporen nalaten in het DNA-erfgoed van elke cel, wat onder meer de bijnier-hypofyse as verstoort 

en de stressgevoeligheid verhoogt tot mogelijks de ontwikkeling van psychopathologie zoals een borderline persoonlijkheid. Erger nog, dit letsel in het erfgoed wordt teruggevonden tot minstens drie generaties ver en schijnt zelfs zwaardere gevolgen te hebben bij het kleinkind dan bij de grootouder die het trauma zelf meemaakte. 

 • De oude Chinese theorieën maakten ook melding van het feit dat zware emoties, zoals Jing (schok) en Bei (diep verdriet), tot in de erfelijke Qi konden doordringen. Zo kan men dus ook spreken van overgeërfde 

spoken. Deze soort post-traumatische stress is des te moeilijker te verklaren omdat de persoon die ze ondergaat de oorzakelijke emotie niet zelf heeft meegemaakt en ze dus ook niet kan herkennen.

Gelukkig kan men met de Chinese diagnostiek achterhalen of de psycho-emotionele stress en haar psychische of lichamelijke gevolgen al dan niet overgeërfd worden, en kan de acupunctuur deze stress beduidend verlichten door het overgeërfde spook te verjagen. In feite wordt dan bij de persoon de oorzakelijke emotie van de vorige generaties behandeld.

Deze zachte en subtiele acupunctuur brengt opvallende vermindering van de stressgevoeligheid, maar ook van diverse klachten zoals bijvoorbeeld :

 • Slaapstoornissen, onrustige slaap, gespannen wakker worden (onderbewuste spanningen die tijdens de slaap opkomen).
 • Bevangen gevoel, spanning in borst- en hartstreek, hartkloppingen en ritmestoornissen, spanning tussen de schouderbladen, hyperventilatie.
 • Diverse chronische en terugkerende verstoringen die dikwijls aanwezig zijn van bij de geboorte of sinds de prille jeugd (zoals astma, eczeem, allergie, maar ook tics, stotteren, hoofdpijn e.a.).
 • Onderliggend gevoel van droefheid of angst, waarvan de oorzaak niet gekend is (droefheid, Bei, en schok, Jing, zijn dikwijls de oorzakelijke emoties bij een vorige generatie).Hier staan slecht een aantal lichamelijke en psychische klachten beschreven. Staat jou klacht er niet bij, schroom dan niet om contact met mij op te nemen en dan kunnen we samen kijken wat acupunctuur voor jou  kan betekenen.